Īsi par grāmatu

Grāmata ir kā dāvana ikvienam, kurš vēlas saprast pārmaiņas pasaulē un izglītībā, kā arī saprast, kā visefektīvāk mācīties un pilnveidot sevi. Tā kā nekas netiek nevienam pārdots, tad es arī nenodarbošos ar grāmatas slavināšanu 🙂 Minēšu tikai to, ka pasaules ietekmīgākā cilvēka padomniece izglītības jautājumos zvanīja personīgi autoram, lai pateiktu, ka grāmata ir izcila.

Pamatojums grāmatas tulkošani

Pirms gada man bija jāizstrādā rekomendācijas Latvijas tā brīža premjeram par to, kā pārveidot Latvijas izglītības sistēmu, lai tā spētu sagatavot 21. gadsimtā konkurētspējīgu jaunieti. Ar izstrādātajām rekomendācijām ir iespējams iepazīties šeit- Rekomendācijas Latvijas izglītības sistēmas transformēšanai. Strādājot pie attiecīgā dokumenta, es iepazinos ar Jaunzēlandes žurnālistu Gordonu Draidenu, kurš jau 20 gadus pēta pasaules labākās skolas un ir sarakstījis grāmatu “Unlimited- The New Learning Revolution” . Izvērtējot situāciju un informācijas pieejamību par pasaules pārmaiņu procesiem Latvijā, secināju, ka būtu ārkārtīgi vērtīgi iztulkot šo grāmatu latviešu valodā un izplatīt tajā sniegtās zināšanas Latvijas sabiedrībā.

Apzinoties, ka izglītības sistēma ir radikālu izmaiņu priekšā, tikai tajā darbošos cilvēku vispārējās izpratnes līmeņa paaugstinšana par procesiem pasaulē, ļautu veikt šīs pārmaiņas ātri un efektīvi.  Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī  šā gada maijā nonācu pie secinājuma, ka grāmatā pieejamās zināšanas un informācija ir jāsniedz pa velti ikvienam, kurš vēlas tās iegūt. Cena ir galvenā barjera, kas atdala zināšanas no cilvēka un šādas barjeras nojaukšana ļautu veidoties un strauji attīstīties  zināšanu sabiedrībai. Sabiedrība, kurā ikvienam ir brīva pieeja zināšanām, ir vienīgais valsts straujas izaugsmes pamats un šī grāmata ir kā viens solis (piemērs) attiecīgajā virzienā. Es ceru, ka milzīgais informācijas daudzums, kas pieejams grāmatā, ļaus skolām izdarīt pareizu izvēli attiecībā uz nākotni, dos iespēju ikvienam atklāt vai labāk attīstīt savus talantus un skolotājiem panākt to, ka mācības atkal kļūst par nodarbi, kas sagādā gandarījumu un prieku.

Grāmatas autori

Grāmatas “Neierobežots. Jaunais mācību apvērsums un septiņas atslēgas tā veicināšanai” autori ir Jaunzēlandes žurnālists Gordons Draidens un ASV pedagoģijas eksperte Džaneta Vosa.

G. Draidens 20 gadus ir ceļojis pa pasauli un pētījis labākos izglītības piemērus un veidojis par tiem dokumentālas filmas.  Vienlaicīgi viņš ir strādājis par konsultantu vairākām valdībā, tai skaitā Meksikas valdībai pašreiz, kā arī konsultē vairākas skolas, kuras ir saņēmušas pasaules atzinību par inovativitāti un mācību efektivitāti.

Dž. Vosa ir izglītības eksperte, kura apmāca skolotājus visā pasaulē, tai skaitā 90-to gadu laikā vadīja apmācības programmas vairāk kā 30 000 zviedru skolotāju.

Grāmatas saturs

Grāmatā autori apraksta to kādas ekonomiskās, tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas norisinās pasaulē un kā tās maina skolas un to, kas tajās notiek.

Ar vārdu “apvērsums” grāmatas nosaukumā ir domātas nevis kādas pilnīgi jaunas mācību metodes vai atziņas, bet gan tas, ka efektīvs mācību process ir ievērojami citādāks nekā ierastais mācību process skolās. Grāmatas mērķis ir apkopot visu jaunāko un labāko, kas ir pasaulē, nevis nākt klajā ar pilnīgi jauniem revolucionāriem ieteikumiem.

Grāmatas mērķauditorija varētu būt ļoti plaša- topošie un jaunie vecāki, skolēni, skolotāji, vecāki un ikviens, kurš vēlas paaugstināt savu mācību efektivitāti, atgūt mācīšanās prieku, atklāt un  pilnveidot savus talantus. Grāmatā ir ļoti daudz atsauču un norāžu uz interneta vietnēm, kur meklēt zināšanas.  Latvijas skolām atrodoties lielu pārmaiņu procesā, tām vērtīgi būtu iepazīties arī ar to, kā notiek mācības dažās no pasaules labākajām skolām- nauda tajās ne tuvu nav galvenais panākumu cēlonis.

Grāmatas iespiestās versijas izdošana

Iespējams, ka gada beigās grāmatnīcās būs pieejama arī grāmatas iespiestā versija. Lai cena būtu pēc iespējas zemāka, ir nepieciešams koopērēties ar citām valstīm, tādējādi palielinot kopējo tirāžas apjomu un būtiski samazinot izmaksas. Latvijas puse patlaban ir izdarījusi visu no savas puses un tiek gaidītas atbildes no citām valstīm.

Iespiestās versijas pārdošana varētu būt patiešām kā apvērsums visā grāmatizdošanas nozarē un jauna laikmeta sākums. Līdz šim grāmatas nekad netika atdotas pa velti un pēc tam pārdotas, tomēr ir pazīmes, ka tāda varētu būt nākotne.

Paldies par palīdzību tulkošanā

Grāmatas tulkošanas sākumā procesā tika iesaistīti arī brīvprātīgie jaunieši, tāpēc paldies par palīdzību Ilonai Aleksandravičai, Līvijai Ausmanei, Kristīnei Gravniecei, Lindai Krauklei, Laurai Mednei, Jānim Negribam, Irinai Pakalnītei, Ilzei Šķēlei, Otto Tabūnam, Agnim Timmermanim, Ilzei Urbanovičai, Dārtai Uzulēnai, Gundaram Vjaksem, Līvai Zankovskai, Jānim Zvejniekam un īpašs paldies Kuldīgas 2. vidusskolas skolotājai Daigai Žentinai! (ja kādu esmu izlaidis, atzīstaties).

Advertisements

Responses

  1. Ļoti gaidīsim grāmatu grāmatnīcas plauktos . . .

  2. Uz to gan nav ko gaidīt, jo tas nenotiks, jo nav pieprasījuma pēc kvalitatīvas informācijas.

  3. cenšos kolēģu vidū izplatīt informāciju par šo grāmatu un idejām, bet iet visai grūti.. pat tāds kuriozs, ka direktora vietnieks informātikas jomā neko nav dzirdējis un viņam arī nevajagot. tomēr izdrukāja papīra variantu un dažas kolēģes ir sākušas lasīt! 🙂

  4. ceru, ka tas nav autortiesību pārkāpums :(, bet grāmatā tēmu un ideju tik daudz, ka uzskatāmībai bija vajadzīgs marķieris! 😉

    • nav nekadu autortiesibu parkapumu..pec nedeljas atkal dzershu vinu kopa ar autoru Jaunzelande 🙂 Ta ka izmantojiet, ko un ka varat gramatu, jo ta ir davana 😉


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: